කැබිනට් මණ්ඩලය 65 දක්වා ඉහළට.

Monday, 28 January 2013 - 18:58

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+65+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

අද (28) සිදුවූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයට අනුව නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 5 දෙනෙකු කැබිනට් මණ්ඩලයට එක්ව තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළුව මීට පෙර පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිටි ඇමතිවරුන් සංඛ්‍යාව 50ක්. ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, දුමින්ද දිසානායක, ජයරත්න හේරත්, විජිත් විජයමුණි සොයිසා සහ බෂීර් සේගුදාවුත් යන හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, අමාත්‍යවරුන් ලෙස අද (28) දිවුරුම් දීමත් සමගයි කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 55ක් දක්වා ඉහළ යන්නේ. ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් දස දෙනා ද ඇතුළුව වත්මන් රජයේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 65ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

 

මීට අමතරව අද පැවැති කැබිනට් සංශෝධනයේ දී ව්‍යාපෘති ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙකු ද පත් කෙරුණා. ඒ අනුව වත්මන් රජයේ අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 67ක්. මීට පෙර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 36 දෙනෙකු කටයුතු කළ අතර, නව සංශෝධනයේ දී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 7 දෙනෙකුට ඇමති තනතුරු හිමිවීමත් සමග එම සංඛ්‍යාව 29ක් දක්වා අඩු වුණා. ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරු ඇතුළු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්, ව්‍යාපෘති අමාත්‍යවරුන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමග වත්මන් රජයේ අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 96ක්. අද (28) සිදුකළ සංශෝධනයට පෙර ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ද ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් 96 දෙනෙකු කටයුතු කළ අතර, නව සංශෝධනයට අනුව එහි සංඛ්‍යාත්මක අගයෙහි වෙනසක් සිදුව නැහැ.

 ඒ අනුව අද (28) පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේදී අමාත්‍යවරුන් දසදෙනෙකු නව අමාත්‍ය ධුරවල දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයට අනුව පරිසර අමාත්‍යවරයාව සිටි අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයාව සිටි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත දිවුරුම් දුන්නේ පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

 

තාක්ෂණ, පර්යේෂණ සහ පරමාණුක බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස පාඨලී චම්පික රණවක දිවුරුම් දුන් අතර පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරිය ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. ලක්‍ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා. ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර ජයරත්න හේරත් උද්භිද උද්‍යාන සහ පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

 

දුමින්ද දිසානායක දිවුරුම් දුන්නේ අධ්‍යාපන සේවා අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස බසීර් සේගුදාවුද් දිවුරුම් දුන් අතර වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ විජිත් විජයමුණි සොයිසායි.  

 

මීට අමතරව අද (28) පැවැති කැබිනට් සංශෝධනයේ දී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 6 දෙනෙකු ද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන, එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා සහ ෆයිසර් මුස්තාපා දිවුරුම් දුන්නා. ආයෝජන ප්‍රවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ සුසන්ත පුංචිනිලමේයි.  ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් පරිසර සහ පුනර්ජනීනය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් සරත් කුමාර ගුණරත්න ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

 

ඊට අමතරව වරාය හා මහාමාර්ග ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය ධුර 2ක් රෝහිත අබේගුණවර්ධන සහ නිර්මල කොතලාවලට හිමි වුණා.

 අද (28) පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් එම අමාත්‍යාංශ පිළිබද ඉදිරි වැඩකටයුතු පිළිබද හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය විමසීමක් කළා. පළමුව ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා සිටියේ විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි.

 
[MP3]s52311_1[/MP3]

 

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන නව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනගෙන් ද අප විමසීමක් කළා.

 

[MP3]s52311_2[/MP3]

 

ඉන් අනතුරුව නව අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබදව පැහැදිලි කළේ වනජීවි සම්පත් සංරක්ෂණ නව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි ද සොයිසා.

 
[MP3]s52311_3[/MP3]