විවාහ ගාස්තු සහනය ගැන ආදිවාසීන් සතුටින්.

Tuesday, 29 January 2013 - 12:30

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ දී අය කරන ගාස්තුවෙන් ආදිවාසීන් නිදහස් කිරීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තන් ජනාධිපතිවරයාට සිය ස්තූතිය පළ කළා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් ඊයේ (28) හමුවෙමින් ප්‍රකාශ කළේ අදාළ ගාස්තුවෙන් ආදිවාසීන් නිදහස් කරන බවයි. එසේම අනෙකුත් ජනතාවට බලපාන විවාහ ලියාපදිංචි ගාස්තු මෙන්ම ඉහළ දැමූ මුද්දර ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

 

මෙම තීරණය ආදිවාසී ජනතාවට සැලසුණු විශාල සහනයක් බවයි ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.

 
[MP3]s52349[/MP3]