වෙනස සාධාරණ ඇසකින් දකින්න - ජනපති.

Tuesday, 29 January 2013 - 19:14

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

රට තුළ සිදුවන වෙනස සාධාරණ ඇසකින් දකින ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කහවත්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ අද (29) උදෑසන පැවති උත්සවයකට සහභාගීවෙමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.

[MP3]s52373[/MP3]