පෞද්ගලික බස් රථවල සිඟමන් යැදීම හෙට සිට තහනම්.

Thursday, 31 January 2013 - 7:41

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

හෙට (01) සිට පෞද්ගලික බස් රථවල සිගමන් යැදීම සහ මුදල් එකතු කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න ප්‍රකාශ කළා. මගීන්ගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේ.
 
[MP3]s52448[/MP3]