ප්‍රවාහන ඇමති මාපිලෙක් සොයයි.

Saturday, 02 February 2013 - 19:00

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ශ්‍රී ලංගමය ගොඩනැගීම සඳහා තමන් මාපිලෙකු වැනි පුද්ගලයෙකු සොයමින් සිටින බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම ප්‍රකාශ කළා. වංචා නිසා ශ්‍රී ලංගමයට දෛනිකව සිය ආදායමෙන් 10% ක් අහිමි වන බවත්, එය වැළැක්වීමට දැඩි පාලනයක් අවශ්‍ය බවත් ඔහු කියා සිටියේ පානදුර ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝවේ පැවති උත්සවයක් අමතමින්.

[MP3]s52607[/MP3]