මාතලේ සමූහ මිනී වලේ හිස් කබල් සහිත අස්ථි කොටස් 124ක්.

Sunday, 03 February 2013 - 7:39

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+124%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

මාතලේ රෝහල් භූමියෙන් හමුවු සමූහ මිනි වලේ තිබී හිස් කබල් සහිත සිරුරු 124ක අස්ථි කොටස් හමුවී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා. එහි තිබී හිස් කබල් රහිත අස්ථි කොටස් 13ක් ද සොයාගෙන ඇති අතර ඒ අනුව මුළු අස්ථි කොටස් සංඛ්‍යාව 137ක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි පරීක්ෂණ පිළිබද පැහැදිලි කරන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රිශාන්ත ජයකොඩි.  
 
[MP3]s52627[/MP3]