බිම් මට්ටම සවිබල ගැන්වීමට එජාපයෙන් නව නිර්ණායක.

Sunday, 03 February 2013 - 8:03

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බිම් මට්ටමේ සංවිධාන ජාලය ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව නිර්ණායක මාලාවක් සකස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව පක්ෂ මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දක්වමින් මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ සියලූ ආසන සංවිධායකවරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන බවයි.

[MP3]s52634[/MP3]