ආණ්ඩුවට එරෙහිව දෙමළ සන්ධානයෙන් ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්.

Monday, 04 February 2013 - 7:20

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


 
ලබන මාර්තු මාසයේ ජිනීවා හි පැවැත්වීමට නියමිත ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය පවසනවා. එම සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ ගියවර පැවති මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකා රජය උගත් පාඩම් කොමිසම් වාර්තාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. නමුත් මෙතෙක් එය නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බවයි දෙමළ ජාතික සන්ධානය පවසන්නේ. එබැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට බලාපොරාත්තු වන බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.