උ. කොරියාවට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමට ආරක්ෂක මණ්ඩලය සූදානම්.

Tuesday, 05 February 2013 - 13:22

%E0%B6%8B.+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.


උතුරු කොරියාව විසින් සිදුකරනු ලබන  ඕනෑම න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීමට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය පවසනවා. උතුරු කොරියාව විසින් සිය තුන්වන න්‍යෂ්ටික පිපිරවීම සිදුකිරීමට ආසන්න බව ජගත් සංවිධානයේ දකුණු කොරියානු නියෝජිතයා සඳහන් කළා. එය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අධිකාරීත්වය සහ විශ්වසනීයත්වයට අභියෝගයක් ලෙසයි ඔහු හැදින්වූයේ. ඒ අනුව සාමාජිකයන් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ආරක්ෂක මණ්ඩලය උතුරු කොරියාව සම්බන්ධයෙන් ඒකමතික පියවරකට එළඹෙනු ඇති. එය අනිවාර්යෙන්ම දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයක් වන බව ආරක්ෂක මණ්ඩලය සඳහන් කළා. ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරය දැන් හිමිව ඇත්තේ දකුණු කොරියාවටයි.