චෙන්නායිවල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආරක්ෂාව ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක්.

Thursday, 07 February 2013 - 20:06

%E0%B6%A0%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

චෙන්නායි හි පිහිටි ලංකා බැංකු ශාඛාවට අද (07) පස්වරුවේ කිසියම් පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මෙම ප්‍රහාරයෙන් බැංකුවේ සේවකයෙකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ද තුවාල ලබා ඇති බවයි. එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කරුණාරත්න අමුණුගම සඳහන් කළේ චෙන්නායි හි ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ලෙස ඉන්දීය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කළ බවයි.