වනජීවි ඇමති අලි මිනිස් සටනට මැදිවෙයි.

Saturday, 09 February 2013 - 12:39

%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.

වාසස්ථාන අහිමිවූ ජනතාව සහ වන අලීන් අතර ඇති ද්වන්ද සටනේ තමන් මැදිහත්කරු වී ඇති බව වනජිවි සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුනි සොයිසා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (08) සියඹලාන්ඩුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින්.

 
[MP3]s53054[/MP3]