පළාත් පාලන මන්ත්‍රී පුරප්පාඩු පිරවීම පැරණි ක්‍රමයටම.

Saturday, 09 February 2013 - 12:47

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B8.

පළාත් පාලන ආයතනවල ඇතිවී තිබෙන මන්ත්‍රී පුරප්පාඩු පැරණි ක්‍රමය යටතේ පිරවිය හැකි බව නීතිපතිවරයා දැනුම්දී තිබෙනවා. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය මේ පිළිබඳව නීතිපති උපදෙස් ලබා ගත්තේ ගාල්ල මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉවත්කිරීමත් සමඟ අදාළ පුරප්පාඩුව පිරවීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගැටලූව හේතුවෙන්. මේ වනවිට නව පළාත්පාලන මැතිවරණ පනත ක්‍රියාත්මක වන බැවින් එය පිරවීමේදී ගැටලූ මතුවන බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණා. නව පනතේ පුරප්පාඩුවක් ඇති වූ විට එය පිරවීම සඳහා විධි විධාන නොමැතිවීම ඊට හේතුවයි. කෙසේ වෙතත්, මේ පිළිබඳ සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව පැරණි ක්‍රමයට අදාළ පුරප්පාඩු පිරවිය හැකි බව නීතිපතිවරයා දැනුම්දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත් බවයි පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික බණ්ඩාරනායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ. ඒ අනුව මනාප ලැයිස්තුවේ ඊළඟට සිටින අපේක්ෂකයාට අදාළ පුරප්පාඩුව සඳහා පත්වීමට අවස්ථාව හිමිවනවා.