විපක්ෂ නායකවරයාගෙන් රජයට යෝජනාවක්.

Saturday, 09 February 2013 - 18:49

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් රජයට එල්ල වන ජාත්‍යන්තර අභියෝගවලට පිළිතුරු දිය හැකි ආකාරය විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (09) පැහැදිලි කළා. ඒ, මාතර පැවති විපක්ෂයේ විරෝධය රැස්වීම අමතමින්.

[MP3]s53081[/MP3]