ඇමරිකාවට සහ කැනඩාවට සුළි කුණාටුවකින් පීඩා.

Sunday, 10 February 2013 - 8:18

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F.

ඊසාන දිග ඇමරිකාවට සහ නැගෙනහිර කැනඩාවට බලපා ඇති දරුණු සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මිලියනයකට ආසන්න ජනතාවක් පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අත්‍යවශ්‍ය නොවන ගමනාගමන කටයුතු අත්හිටුවා ඇති බව සඳහන්. එසේම ඇමරිකාවේ නිව් ඉංග්ලන්ඞ් ප්‍රාන්තයේ ජනතාවට සිය නිවෙස් තුළම රැඳී සිටින ලෙසත් අවවාද කර ඇති බව විදෙස් වාර්තා ප්‍රකාශ කළා. ප්‍රදේශ රැසක අඩි 2 ක පමණ හිම පතනයක් වාර්තාවී තිබීමද විශේෂත්වයක්.