රෝ ප්‍රධානියා ජනපති හමුවේ.

Sunday, 10 February 2013 - 13:18

%E0%B6%BB%E0%B7%9D+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A.

ඉන්දීය රහස් ඔත්තු සේවාව, රෝ සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ආලෝක් ජෝශී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවු බව හින්දු පුවත්පත අද වාර්තා කළා. ජනාධිපතිවරයාගේ තිරුපති චාරිකාවේදී ඔහු මෙලෙස සාකච්ජාවකට එක්වු බව සඳහන්. හින්දු පුවත්පත තවදුරටත් සඳහන් කළේ ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ තිරුපති පූජස්ථානය පිහිටි තිරුමලර් ප්‍රදේශයේ හෝටලයකදී රෝ ප්‍රධානියා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුණ ගැසුණු බවයි. එම සාකච්ජාව පැය භාගයකට වැඩි කාලයක් පැවති බවද හින්දු වාර්තාකරු සඳහන් කළා. බුද්ධගයාවේ සහ තිරුපති පුදබිම්වල සංචාරය කළ ජනාධිපතිවරයාගේ ඉන්දීය චාරිකාවේදී බිහාර් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා හැරුණු කොට එරට රජයේ ප්‍රධානීන් හමුවී නැහැ. මේ නිසා ජනාධිපතිවරයා සහ රෝ ප්‍රධානියා අතර පැවති හමුව විශේෂ වැදගත්කමකින් යුක්ත වන බව හින්දු පුවත්පත සඳහන් කළා.