දින දෙකකට ජනපති යාපනයට.

Monday, 11 February 2013 - 7:36

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දින දෙකක යාපනයේ සංචාරයක් අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා නිල උත්සව ගණනාවකට සහභාගිවීමට නියමිත බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ. තෛයිපොංගල් උත්සවයට සහභාගිවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා යාපනයේ සංචාරය කිරීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණද අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් එය පසුවට කල් තැබීමටයි තීරණය වුණේ. මෙම සංචාරය අතරතුරදී ජනාධිපතිවරයා යාපනය - චුන්නාකම් ප්‍රදේශයේ ජල ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීම  නාගදීප විහාරයේ ජැටිය හා වාහල්කඩ විවෘත කිරීම යන උත්සවයන්ට සහභාගිවීමට නියමිතයි.
 
මීට අමතරව යාපනයේ වීරසිංහම් ශාලාවේ පැවැත්වෙන යාපනය දිස්ත්‍රික් කමිටු රැස්වීමටද ජනාධිපතිවරයා සහභාගිවීමට නියමිත බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ.