අයි.එම්.එෆ්. ණය යළි ගන්නේ නැහැ. - මහබැංකුව.

Tuesday, 12 February 2013 - 12:51

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A.%E0%B6%91%E0%B7%86%E0%B7%8A.+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80.

ශ්‍රී ලංකාව යළි ජාත්‍යන්තර අරමුදලේ ණය වැඩසටහනකට යොමු නොවන බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා. මූල්‍ය අරමුදල සමග පැවැති ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2යි දශම 6ක හදිසි අවස්ථා සැපයුම් ණය මුදල පසුගිය වසරේ ජුලි මාසයේ දී සම්පූර්ණ කෙරුණා. එතැන් සිට ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතර, ඉදිරි සබඳතා පිළිබද සංවාදය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වූ බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ. කෙසේ නමුත් 2009 වසරේ ඩොලර් බිලියනයක්ව පැවැති මෙරට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය දැන් ඩොලර් බිලියන 7 දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය අරමුදලේ නව ණය වැඩසටහනකට යොමු නොවීමට හේතු පැහැදිලි කළ මහබැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ.

 

[MP3]s53242_1[/MP3]                                                          

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පදනම ස්ථාවර වී ඇති අතර, අය වැය පරතරය පිය වීම සඳහා මූල්‍යාධාර යොමු කළ නොහැකි බවයි මූල්‍ය අරමුදල සදහන් කර ඇත්තේ. ඒ පිළිබදව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මහබැංකු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා.

 

[MP3]s53242_2[/MP3]