මට උදව් කළොත් මං බලාගන්නං. රනිල්.

Tuesday, 12 February 2013 - 19:10

%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%82+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%82.+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A.


ආණ්ඩු බලය ලබාගැනීම සඳහා සියලූදෙනා තමන්ට උපකාර කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ජාතික සේවක සංගමයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල හමුවට කොළඹදී අද එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ තමන්ට බලය ලබාගැනීමට උපකාර කරන සියලූදෙනා රැකබලාගන්නා බවයි.

[MP3]s53270[/MP3]