රිසානා වෙනුවෙන් කොස් ප්‍රභේදයක්.

Wednesday, 13 February 2013 - 12:39

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B7%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

සෞදි අරාබියේදී ගෙළ සිඳ ඝාතනයට ලක් කළ රිසානා නෆීක් වෙනුවෙන් නව කොස් ප්‍රභේදයක් නම් කිරීමට සොබාදමින් ලොව රැකුමට කොස් වවමු සංවිධානය තීරණය කර තිබෙනවා. ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ පසුගිය ජනවාරි 22 වැනිදා පැවති එම සංවිධානයේ වාර්ෂික මහ සමුළුවේදීයි. දැනට සාමාජිකයින් 27,000 ක් පමණ මෙම සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන තිබෙනවා. රිසානා වෙනුවෙන් නව කොස් ප්‍රභේදයක් නම් කිරීමට හේතු වූ කරුණු පැහැදිලි කරන සොබාදමින් ලොව රැකුමට කොස් වවමු සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඉන්දිකා දිල්රුක්ෂි වීරකෝන්.

 

[MP3]s53304[/MP3]