මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ නව වාර්තාවක්.

Wednesday, 13 February 2013 - 12:46

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

සංහිඳියාව හා වගවීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තාක්ෂණික උදව් සහ මඟ පෙන්වීම් ලබාදීම සඳහා ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සකස් කළ සම්පූර්ණ වාර්තාව අද (13) මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා. පිටු 18 කින් සමන්විත එම වාර්තාව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණුවල සංක්ෂිප්තයක්ද එහි දැක්වෙනවා.

 

එමඟින් පෙන්වා දී ඇත්තේ උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම මගින් මෙරට නීතිය ශක්තිමත් කිරීම හා සංහිඳියාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ ලක් රජය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බවයි. තෝරාගත් නිර්දේශ කිහිපයක් පමණක් ලක් රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිල වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙනවා. ජාත්‍යන්තර නීතිය ඇතැම් අවස්ථාවලදී ශ්‍රී ලංකාව විසින් මායිම් කර නොමැති බවද එම වාර්තාවේ සඳහන්. නැවත පදිංචි කිරීම් සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලක් රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන බවයි මානව හිමිකම් වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

 

එහෙත් මානුෂීය මෙහෙයුම පැවති ප්‍රදේශවල නීතිය හා සංහිඳියාව ස්ථාපිත කිරීමට තවත් පියවරයන් තැබිය යුතු බවද එමඟින් අවධාරණය කරනවා. මානව හිමිකම් චෝදනා සම්බන්ධයෙන්ද ලක් රජය සතුටුදායක හා ස්වාධීනව කටයුතු කර ඇති බවට පෙනෙන්නට නොමැති බවයි එමගින් පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට නම් එම ක්‍රියාමාර්ග අපක්ෂපාතී විය යුතු බවද එහි දැක්වෙනවා. පැහැර ගැනීම්, අතුරුදන්වීම් පසුගිය වසරේද වැඩි වශයෙන් වාර්තා වූ බවත්, ඒ වෙනුවෙන් පැහැදිලි ක්‍රියාමාර්ග රජය විසින් ගෙන නොමැති බවත් ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය නිකුත් කළ වාර්තාවේ තවදුරටත් සඳහන්.

 

පිටු 18 කින් සමන්විත වාර්තාවේ සංක්ෂිප්ත සටහනේ අවසන් වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ මෙම කරුණු අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒවා නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික උදව් හා නිර්දේශ ලබාදීමට ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සූදානම් බවයි.