ජනපති යාපනයේ මිදි ගොවීන් හමුවෙයි.

Thursday, 14 February 2013 - 8:00

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.බියෙන් සැකෙන් තොරව නිදහසේ තම ජීවනෝපාය කටයුතුවල නිරතවීමට අවස්ථාව දැන් උදාවී ඇති බව යාපනයේ මිදි ගොවීන් පවසනවා. යාපනයේ තිරමලෙයි ප්‍රදේශයේ මිදි ගොවීන්ගේ සුවදුක් විමසීම සඳහා ඊයේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගිය අවස්ථාවේදී මිදි ගොවීන් මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. දිවයිනේ මිදි වගා කරන ප්‍රදේශ අතරින් යාපනයේ මිදිවලට හිමිවන්නේ විශේෂ ස්ථානයක්. ත්‍රස්තවාදය නිමාවී ඒ 9 මාර්ගය විවෘත වීමත් සමගම තම මිදි අස්වැන්න විකුණාගැනීම සඳහා  හොඳ අවස්ථාවක් එළඹ ඇති බවයි එහිදී ජනාධිපතිවරයාට ගොවීන් සඳහන් කර ඇත්තේ. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී මිදි ගොවීන් සමග සුහදව කථා කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ දේශීය ගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීමට රජය ඉදිරියටත් කටයුතු කරන බවයි.