විපක්ෂ නායකවරයා ඡන්ද දෙකක් ඉල්ලයි.

Friday, 15 February 2013 - 13:12

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF++%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමන් මැතිවරණ දෙකක් ඉල්ලා සිටින බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. යාපනය - තෙල්ලිපලෙයි - දුර්ගා කෝවිල් පරිශ්‍රයේ දැන් පැවැත්වෙන උපවාසයකට එක්වෙමිනුයි විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. උතුරු වල්ලිකාමම් ප්‍රදේශයේ අවතැන් වූ 37,000 ක් පමණ වූ ජනයා ඔවුන් පදිංචිව සිටි මුල් ස්ථානවල යළි පදිංචි කරන ලෙස ඉල්ලා මෙම එක්දින උපවාසය පැවැත්වෙනවා. ඊට විපක්ෂ නායකවරයා සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජිතයින් එක්වුණා. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ.

 
[MP3]s53439[/MP3]