ඉතාලි තානාපතිට එරෙහිව උද්ඝෝෂණයක්.

Sunday, 17 February 2013 - 8:31

%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා තම ගැටළුවලට විසඳුම් ලබා නොදෙන බව පවසමින් එරට ශ්‍රී ලාංකිකයන් අද (17) විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට සූදානම් වනවා. රෝම නගරයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී මෙම විරෝධතාවය පවත්වන බව ඉතාලියේ   ශ්‍රී ලංකා එකමුතුව සංවිධානය සඳහන් කළා. මෙම උද්ඝෝෂණය පිළිබඳව ඉතාලියේ රෝම නගරයේ සිට හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත තොරතුරු ගෙන එන ඉතාලියේ හිරු වාර්තාකරු උදිත දයාල් ජයසිංහ.

[MP3]s53549[/MP3]