මුහුදු සීමා උල්ලංගණය කරන ශ්‍රිී ලාංකික ධීවරයන්ට දඩ.

Monday, 18 February 2013 - 12:49

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%A9.


මෙරට මුහුදු සීමාව උල්ලංඝනය කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරතවන ධීවරයින්ගෙන් දඩ මුදලක් අය කිරිමට ධීවර අමාත්‍යාංශය සූදානම් වනවා. ධීවර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් කුමාර ගුණරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට පැවසුවේ ජාත්‍යන්තර නීතිරීතිවලට අනුව මෙම තීරණය ගැනීමට අමාත්‍යාංශයට ඉදිරියේදී සිදුවන බවයි. එමෙන්ම තහනම් ධීවර ආම්පන්න උපයෝගී කරගනිමින් ධීවර කටයුතුවල යෙදෙන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය දැඩි කිරීමටද ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව ධීවර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

 [MP3]s53621[/MP3]