උතුරු කොරියාවට යුරෝපා සංගමයෙන් තවත් සම්බාධක.

Tuesday, 19 February 2013 - 10:10

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A.

උතුරු කොරියාවට එරෙහිව තවත් සම්බාධක පැනවීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ, ඔවුන් පසුගිය දා සිදුකළ න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීමකට පිළිතුරු ලෙසයි. ඒ අනුව සංචාරක, මූල්‍ය සහ ආයෝජන යන ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව මෙම නව සම්බාධක පැනවෙනු ඇති. උතුරු කොරියාවේ හිතුවක්කාරී ක්‍රියා කලාපය වැළැක්වීම මෙහි අරමුණ බව යුරෝපා සංගමය ප්‍රකාශ කළා.