විදුලිය ගැන එජාපය පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලයි.

Tuesday, 19 February 2013 - 12:37

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරය පෞද්ගලීකකරණය කිරීම පිළිබදව පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරන්නැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කොළඹ අද (19) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

 
[MP3]s53687[/MP3]