ජිනීවා ගමනට ඇමතිවරු නැහැ. එ.ජා.ප. ය

Wednesday, 20 February 2013 - 18:36

%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+%E0%B6%91.%E0%B6%A2%E0%B7%8F.%E0%B6%B4.+%E0%B6%BAමෙවර ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුවට ආණ්ඩුවේ දේශපාලනඥයන් සහභාගි නොවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියා.  ඔහු සඳහන් කළේ ආණ්ඩුව වගකීම් විරහිත නිලධාරීන් පිරිසක් එහි යැවීමට සූදානම් වන බවයි.

[MP3]s53781[/MP3]