ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන බවට නීතීඥ සංගමයේ නව සභාපතිවරයාගෙන් ප්‍රතිඥාවක්.

Thursday, 21 February 2013 - 7:17

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%A5+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A5%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන ආරක්ෂා කරගැනීම නීතීඥ සංගමයේ පරම යුතුකම බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ නව සභාපති උපුල් ජයසූරිය පවසනවා. අභිනව ධුරයට තේරී පත්වීමෙන් අනතුරුව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

 

[MP3]s53801[/MP3]

 
ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයට නව සභාපතිවරයෙකු තෝරා පත්කරගැනීම සඳහා ඊයේ  පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් නීතීඥ උපුල් ජයසූරිය වැඩි ඡන්දයෙන් ජයග්‍රහණය කළා. ඔහු කොළඹින් පමණක් ඡන්ද  1471 ක් ලබාගත් අතර ඔහු සමග සභාපති ධුරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ නීතීඥ ටිරන්ත වළලියැද්ද කොළඹින් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 330 ක්. අනෙක් අපේක්ෂකයා වූ නීතීඥ ආර්.ආර්.එස්. තංගරාජා ඡන්ද 77 ක්  ලබාගත්තා.