සිරියාවට ඍජු මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය බව රුසියාව කියයි.

Thursday, 21 February 2013 - 7:30

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%8D%E0%B6%A2%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.සිරියානු ගැටුම් විසඳීම සඳහා ඍජු මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය බව රුසියාව සහ අරාබි ලීගය ප්‍රකාශ කරනවා. සිරියානු රජය සහ විපක්ෂය අතර සාකච්ඡා ඵලදායී කරගැනීමට නම් තමන්ට එවැනි කටයුත්තක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. රුසියානු විදේශ අමාත්‍ය සර්ජි ලැව්රොව් මෙම අදහස් පළ කළේ සිරියානු අර්බුදය පිළිබඳව රුසියාවේ නවතම අදහස ඉදිරිපත් කරමින්. මේ වනවිට සිරියාවේ ගැටුම්වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව  70 000ක් පමණ වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරනවා.