ඉන්ධන මිල වැඩි කළේ පාඩු පියවා ගැනීමටයි. - ඛනිඡ තෙල් ඇමති.

Saturday, 23 February 2013 - 12:43

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A1+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92.

ඛනිඡ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දිගින් දිගටම පාඩු ලැබීම ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට හේතුව බව ඛනිඡ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා පවසනවා. ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අද (23) කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

 
[MP3]s53958_1[/MP3]

 

නව අමාත්‍ය ධුරය භාරගැනීමත් සමඟම තෙල් මිල ඉහළ දැමීම පිළිබඳ වගකීම භාර ගන්නේදැයි  මාධ්‍යවේදීන් එහිදී අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. ඊට ඔහු ලබා දුන්නේ මෙවන් පිළිතුරක්.

 

[MP3]s53958_2[/MP3]