ජනතා කඳුළු පිස දැමීම දේශපාලනඥයාගේ වගකීමයි. - ජනපති.

Sunday, 24 February 2013 - 7:39

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%83+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

ජනතාවගේ කඳුළු පිස දැමීම දේශපාලනඥයන්ගේ වගකීම බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර - පල්ලෙකැලේ ප්‍රදේශයේ  ඉදිකළ මධ්‍යම පළාත් සභා සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ (23) එක්වෙමින්. එහිදී ජනාධිපතිවරයා තවදුරටත් පැවසුවේ ජනතාවට වඩාත් සමීප විය හැකි පහළ මට්ටමේ පළාත් පාලන ආයතන ව්‍යුහය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණ ජනතාවගේ ගැටළුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීම බවයි.
 
[MP3]s54006[/MP3]