විදුලිබල මණ්ඩලයේ රුපියල් බිලියන 33 වියදම් කපා හැරේ.

Sunday, 24 February 2013 - 13:32

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+33+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%9A.විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල අමාත්‍යාංශය මෙතෙක් ඉල්ලීමක් කර නොමැති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ප්‍රකාශ කළා. ඒ පිළිබද අවසන් තීරණය ගනු ලබන්නේ මහජන උපයෝගීතා කොමිසම මගින්. එහෙත් මෙතෙක් එවැනි ඉල්ලීමක් තමන්ට ඉදිරිපත් වී නොමැති බවයි එම කොමිසම් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ. කෙසේ වෙතත්, විදුලිබල ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ විදුලිගාස්තු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට රජයත් සමග සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවයි.

මේ අතර, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මෙම වසරේ ඇස්තමේන්තුගත කර ඇති වියදම රුපියල් බිලියන 33ක් කපා දැමීමට ද මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ, 2013 වර්ෂය සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ වියදම් ඇස්තමේන්තු වාර්තාව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ජාතික විදුලිබල ඉල්ලූම සපුරාලීම සඳහා රුපියල් බිලියන 268ක මුදලක් මෙම වසරේදී වියදම් වනු ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩලය මෙමගින් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණා. එහෙත් ඊට අත්‍යාවශ්‍ය නොවන වියදම් ද ඇතුළත් කර තිබූ බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ කියා සිටියේ.

[MP3]s54035[/MP3]