නවම් පුරපසලොස්වක පොහොය දිනය අදයි.

Monday, 25 February 2013 - 7:54

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.නවම් පුරපසලොස්වක පොහොය දිනය අදට (25) යෙදී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සැකසූ විශේෂාංගය දැන්.


[MP3]s54069[/MP3]