බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති නොරැකීම අර්බුදයට හේතුවයි. - එජාපය.

Tuesday, 26 February 2013 - 7:50

%E0%B6%B6%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA.ආණ්ඩුව බෞද්ධ ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුව කටයුතු නොකිරීමෙන් ජාත්‍යන්තර අර්බුදවලට මුහුණ දෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා. මහනුවර නගරයේ ඊයේ (25) පැවැති සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගි වෙමින් එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

 
[MP3]s54124[/MP3]