සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ග්‍රාමීය ජනතාවටත්. - ජනපති.

Tuesday, 26 February 2013 - 8:08

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B7+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ සාමාන්‍ය ජනතාවට ලබාදීමට රජය කැප වී සිටින බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඇහැලියගොඩ - කලටුවාව ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ ඊයේ (25) පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.


[MP3]s54131_1[/MP3]

ඉතිහාසය නොදත් පුද්ගලයින්ගෙන් රටට හෝ ජාතියට ඵලක් නොවන බවයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.

[MP3]s54131_2[/MP3]