පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරේ මාරුවක්.

Tuesday, 26 February 2013 - 8:17

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.නව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වශයෙන් පොලිස් විභාග කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස කටයුතු කළ පොලිස් අධිකාරී ජී.එම්.එච්.බී. සිරිවර්ධන පත් කර තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසුවේ ඊයේ (25) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම පත්වීම සිදුකර ඇති බවයි. දැනට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රිශාන්ත ජයකොඩි පොලිස් විභාග කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් පත් කර තිබෙනවා.