සියල්ල මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන්. ජනපති

Tuesday, 26 February 2013 - 19:32

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%98+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A.+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92

දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිලිවෙලක් තුළින් අද අප ගොඩනගමින් සිටින්නේ අපේ මාතෘ භූමිය බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ උපන් මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සියලූදෙනාගේ වගකීම බවයි. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ සමෘද්ධි සහ කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගේ 15 වන ජාතික මහා සම්මේලනය අරලියගහ මන්දිරයේදී අද අමතමින්.

[MP3]s54180[/MP3]