රටේ කිසිඳු ජාතිකයක් කොන් වී ජීවත් විය යුතු නැහැ. - ජනපති.

Wednesday, 27 February 2013 - 7:54

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

රටේ කිසිදු ජාතියක් කොන්වී හෝ වෙන්වී ජීවත්විය යුතු නැතැයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපකෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා මාතෘ භූමියේ උපන් සියලූදෙනා අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් බවයි. රටක ජනතාව ඈත්වී ජීවත්වන තරමටම එම රටතුළ ප්‍රශ්න ඇතිවන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලයේ නව සිව් මහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ උත්සවය ඊයේ (26) අමතමින්.

 

[MP3]s54187_1[/MP3]

 

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා.

 
[MP3]s54187_2[/MP3]