දෙමළ සන්ධාන මන්ත්‍රිවරුන් හෙට ජිනීවා නුවරට.

Thursday, 28 February 2013 - 12:43

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7.


  ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුව සඳහා සහභාගිවන දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රිවරුන් වන එස්. ශ්‍රී ධරන්, මාවෙයි සේනාධිරාජා, සෙල්වම් අඩෙයික්කලනාදන්, ටී අරියනේන්ද්‍රන්, සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් හෙට ජිනීවා බලා පිටත්ව යාමට නියමිතයි