අගවිනිසුරුවරුන්ට බලපාන පෙත්සම් සලකා බැලීමට 9 පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක්.

Tuesday, 05 March 2013 - 8:02

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+9+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A.අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 6ක් සලකා බැලීම සඳහා අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් විසින් නව දෙනෙකුගෙන් සැදුම් ලත් පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඊයේ (04) පත් කර තිබෙනවා. හිටපු අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායකට බලපාන අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 4ක් සහ වත්මන් අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට බලපාන අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ද අභියාචනාධිකරණයේ රීට් ආඥාවක් ලෙස ඉවත දමන ලද විශේෂ අභියාචනා පෙත්සමක් ද මෙම නව දෙනෙකුගෙන් සැදුම් ලත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල විසින් අද දිනයේ විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි. මීට පෙර මෙවැනි නව දෙනෙකුගෙන් සැදුම් ලත් පුද්ගල විනිශ්චකාර මඩුල්ලක් පත් කරනු ලැබුවේ 1987 වසරේ වන අතර ඒ 13 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල ද නැද්ද යන්න සලකා බැලීම සඳහායි. ඊයේ (04) පත් කරන ලද එම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපති ධුරය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ශිරාණි තිලකවර්ධන විසින් හොඹවනවා. හිටපු අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායකට එරෙහි දෝෂාභියෝගය විමර්ශනය කළ තේරීම් කාරක සභාව පිළිබද ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් 4ක් සහ අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ගේ පත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ද මෙම විනිසුරු මඩුල්ල මගින් සලකා බැලීමට නියමිතයි.