සංවර්ධනය අනාගතය වෙනුවෙන්. - ජනපති.

Tuesday, 05 March 2013 - 8:47

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.


රටේ අනාගතය දෙස බලා රජය සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. බුත්තල - යුදගනාව රජමහා විහාරස්ථානයේ දී ඊයේ (04) පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල වටිනාකම් හඳුනාගෙන රජය සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරන බවයි.

[MP3]s54572[/MP3]