අධිකරණ පද්ධතියේ විශ්වාසය ගොඩනැගිය යුතුයි. අධිකරණ ඇමති.

Tuesday, 05 March 2013 - 18:35

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92.

අධිකරණයේ විශ්වාසනීයත්වය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා සියලූදෙනා එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් පවසනවා.  හිඟුරක්ගොඩ නව දිසා අධිකරණ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට අද (05) එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

 
[MP3]s54612[/MP3]