මැති සබය

Thursday, 07 March 2013 - 7:48

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BAජාතික ක්‍රීඩා පනතට එක් කළ සංශෝධන 13 ක් ඡන්ද විමසීමකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ ඒකමතිකව සම්මත වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සහ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (06) දිනයේ සිදුවූ තොරතුරු ඇතුළත් මැති සබය විශේෂාංගය දැන්.

[MP3]s54704[/MP3]