මැතිසභය

Friday, 08 March 2013 - 7:48

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B6%BAපාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමේ ගැටලූව අධ්‍යාපන ඇමතිවරුන්ට විසඳිය නොහැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ පිළිබඳව සහ ඊයේ (07) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු ඇතුළත් මැතිසභය විශේෂාංගය දැන්.

 

[MP3]s54773[/MP3]