නීති ප්‍රවේශ විභාගය තවත් වසරක් පැරණි ක්‍රමයටම.

Friday, 08 March 2013 - 7:50

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B8.නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය මේ වසරේදී පසුගිය වසරේ පැවති ආකාරයටම පැවැත්වීමට නීති අධ්‍යයන සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පස්වරුවේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළැඹ ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත්, ලබන වසරේ සිට නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ විෂය නිර්දේශය සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි යහපාලනය සඳහා වූ නීතීඥ එකමුතුවේ සභාපති නීතීඥ නීත් උදේශ් කියා සිටියේ.

[MP3]s54774[/MP3]