ලසිත් මාලිංගට තරයේ අවවාද කිරීමට නිර්දේශ.

Saturday, 09 March 2013 - 18:45

%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81.

මාධ්‍ය සමඟ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලසිත් මාලිංගට තරයේ අවවාද කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි අජිත් ජයසේකර ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවට දන්වා තිබෙනවා. ඒ ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රීඩක ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතු වූ ගැටලූව වාර්තා කිරීමට ගිය අවස්ථාවේදී ලසිත් මාලිංග මාධ්‍යයට දැක්වූ ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් වන සිය වාර්තාව අද (09) ඉදිරිපත් කරමින්. එසේම, මේ සම්බන්ධයෙන් මාලිංග සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට කමිටුවක් ද පත් කර තිබෙනවා. විධායක කමිටු සාමාජිකයන් වන කැමිලස් අබේගුණවර්ධන, හරිගුප්තා රෝහණධීර සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක අජිත් ජයසේකර ඊට ඇතුළත්.

ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වන වාර්ෂික ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම ප්‍රමාද වුණේ එහි ඇතුළත් කොන්දේසි පිළිබඳ මතුවූ ගැටලූවක් හේතුවෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලධාරින් සමඟ අවස්ථා දෙකකදී සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. එම සාකච්ඡාවට සහභාගි වීමට පැමිණි ලසිත් මාලිංගගෙන් අදහස් විමසූ මාධ්‍යවේදීන්ට ඔහු ලබා දුන් මෙම ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් සමස්ථ සමාජය තුළම ඇතිවුණේ පුළුල් සංවාදයක්.

[MP3]s54893[/MP3]