වතුකරයේ කාන්තාවන් අතර බීමත්කම ඉහළට.

Sunday, 10 March 2013 - 7:51

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

වතුකරයේ කාන්තාවන් මත්පැන් පානයට ඇබ්බැහි වීම බරපතල ගැටළුවක් වී ඇතැයි වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළා. බදුල්ල ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මේ පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් පැමිණිලි ලැබෙන බවයි.

 
[MP3]s54906[/MP3]