මලයාසියාවට, සිංගප්පූරුවට යන්නේ බලාගෙනයි.

Sunday, 10 March 2013 - 13:35

%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%92.

මලයාසියාව හා සිංගප්පූරු වැනි රටවල ගෘහ සේවිකා රැකියා සඳහා වන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් එම රටවල ගණිකා වෘත්තීයේ යෙදවීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳව අනාවරණය වී ඇතැයි පොලිස්, ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජයන්ත වික්‍රමසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ මේ නිසා එම රටවල ගෘහ සේවය සඳහා යන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිවීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි. එමගින්, එවැනි ජාවාරම්කරුවන් විසින් නොමඟ යැවීමේ අවදානම අවම කර ගත හැකි බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජයන්ත වික්‍රමසිංහ සඳහන් කළා.

 
[MP3]s54942[/MP3]