විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය අප්‍රේල් 4න් පසු.

Monday, 11 March 2013 - 19:35

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94.

අප්‍රේල් මස 4 වැනිදායින් පසු විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම් සභාව ප්‍රකාශ කළා. ඊට පෙර යෝජිත ගාස්තු සංශෝධන පිළිබද මහජන අදහස් විමසන බවයි කොමිසම් සභාවේ සභාපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයතිස්ස ද කොස්තා පැවසුවේ.

විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජනා කර ඇති නව ගාස්තු අනුව, මසක පරිභෝජනය ඒකක 40ක් නම්, එම නිවසේ විදුලිබිල රුපියල් 384ක් වනු ඇති. එහෙත් දැනට ඒකක 40ක් සඳහා සමස්ත බිල්පත වූයේ රුපියල් 244යි ශත 95ක් පමණයි.

පවතින මිල යටතේ මාසික පරිභෝජනය ගෘහස්ත ඒකක බින්දුවේ සිට 30 දක්වා විදුලි ඒකකයේ මිල රුපියල් 3ක් වූ අතර, යෝජිත සංශෝධන ගාස්තු යටතේ එය රුපියල් 5ක් වනවා. ඒකක 31 සිට 60 දක්වා පවතින ක්‍රමය යටතේ රුපියල් 4යි ශත 70ක ගාස්තුවක් අය කළ අතර නව යෝජනා යටතේ එය රුපියල් 6ක් වනු ඇති.

මෙතෙක් විදුලිබිල සැකසුවේ ඒකක කාණ්ඩ අනුව පිළිවෙලින් ගාස්තු වැඩි වන ආකාරයටයි. ඒකක 120ක් පාරිභෝජනය කරන්නේ නම්, ඒකක බින්දුවේ සිට 30 දක්වා ඒකකයට රුපියල් 3යි. 30 සිට 60 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 4.70යි. 61 සිට 90 දක්වා ඒකකයට රුපියල් 7.50ක් අය කෙරෙනවා. ඒකක 91 සිට 120 දක්වා ඒකකයට අය කෙරෙන්නේ රුපියල් 21ක්.

නව යෝජනා යටතේ ඒකක 120ක් පාරිභෝජනය කරන්නේ නම්, එම පාරිභෝගියා අයත් වන්නේ ඒකක 91 සිට 120 දක්වා කාණ්ඩයටයි. ඒ අනුව අය කෙරෙන්නේ එම කාණ්ඩයේ  ඒකකයක මුදල වන රුපියල් 15 බැගින් ඒකක 120ක් පාරිභෝජනය කළ බව සලකමින්.  

මෙම නව යෝජනා පිළිබද විමසීමට අප සම්බන්ධ කර ගත්තා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම් සභාවේ සභාපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයතිස්ස ද කොස්තා.  

[MP3]s55000_1[/MP3]                               

කෙසේ වුවත් නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ජනතාව දක්වන අදහස් පිළිබද විමසා සිටියා.

[MP3]s55000_2[/MP3]