කොළඹ විදේශ ව්‍යාපෘති අවලංගු කරනවා. - විපක්ෂ නායක.

Tuesday, 12 March 2013 - 7:47

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F.+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A.


එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් යටතේ කොළඹ දුප්පත් ජනතාවගේ නිවාස අහිමි කරමින් සිදුකරන විදේශ ව්‍යාපෘති අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. කොළඹ - මාළිගාවත්ත නිවාස සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ ඊයේ (11) සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.  

 [MP3]s55018[/MP3]